@5A;> Anna 2

1046

>2K9 B>20@

21 560,00 @C1 (157 CG5B0 B:0=59)

- +

 
?8A0=85

( 890E900E1120 (-?>A04:8 470) 0@:0A: 0@:0A - D0=5@0 !" 3916.1-96, =0AB8;>G=K9 <0B5@80; # <0@:8 ST, HL, HR, @578=>-B:0=L52K5 @5<=8 TexWeb (B0;8O), ;5=B0 A:@KB>3> H20 Ipea (B0;8O). ?@>D8;L 28;0B5@<.

?>@K - <0AA82 1C:0.

 
%0@0:B5@8AB8:8
(8@8=0 890
;C18=0 900
KA>B0 1120
0AE>4 B:0=8, <.?. 7.5

QR code

!@02=8BL 0